Long Covid

Voor de begeleiding bij long-covid werken we samen met de therapeuten van het BNW longnetwerk.

Wanneer er aanhoudende klachten zijn ontstaan, en de weefselschade niet meer voorop staat kan begeleiding vanuit het netwerk ALK worden geadviseerd.

De aanhoudende klachten veroorzaken veel lijden en hebben vaak een grote impact op het functioneren op persoonlijk-, relationeel- en arbeidsvlak. Daarnaast kunnen ook mentale klachten een rol gaan spelen. Bij het netwerk ALK bieden wij gespecialiseerde begeleiding hierbij.